Putin je válečný zločinec

24. února 2022 rozpoutala Ruská federace v čele s prezidentem Vladimirem
Putinem válku proti Ukrajině, svrchované zemi, jejímu obyvatelstvu a
demokraticky zvoleným představitelům.

Hlavní odpovědnost za brutální agresi, bezohledné ničení a utrpení milionů lidí
nese ruský diktátor Vladimir Putin.

Nepochybujeme o tom, že svými činy naplňuje definici válečného zločince.
Naděje, že bude zatčen a za své činy po právu souzen, umírá poslední. Zatím
však na Ukrajině denně umírají lidé jako my.