Občanský apel k členům krajské koalice ODS a TOP 09 v Plzeňském kraji

Když se život odvíjí normálním způsobem, jsou slova svoboda a demokracie ozdobou veřejných shromáždění, politických mítinků a leckdy se používají tak často, až se stávají lacinou floskulí. Existují však časy zkoušek, kdy je společnost oslabená, její hodnoty jsou rozkolísané.  V takové době žijeme nyní. V takové době je důležité, aby všichni ti, kteří jsou si vědomi politické odpovědnosti a hodnot svobody a demokracie, nezůstávali pouze u opakování vyprázdněných frází, ale naplnili slova skutečnými činy.

Od krajských voleb uplynul již nějaký čas. Porozuměli jsme argumentu ODS, že bude o krajské koalici vyjednávat až po senátních volbách, aby se mohla soustředit na podporu svého senátního kandidáta.   Dnes však Plzeňský kraj patří k těm posledním, kde ještě není uzavřena koalice. Naplňuje nás to obavami, že především koalice ODS a TOP 09 stále vyjednává o možné koaliční spolupráci s hnutím ANO.

Obracíme se tedy na všechny demokraticky zvolené zástupce konzervativní koalice ODS a TOP 09 v Plzeňském kraji, aby dostáli svým slovům a postojům, které mnozí veřejně artikulovali při různých veřejných občanských mítincích, které se ostře vymezovaly proti nedemokratickým způsobům vlády, korupčnictví, střetu zájmů hnutí ANO v čele s premiérem České republiky Andrejem Babišem.

Pokud zvolený politik kapituluje při obhajobě demokratických hodnot, dočasně přijme morálně politické pokrytectví, stává se spoluviníkem toho, že společnost je uchvacována korupcí, touhou udržet se u moci jakýmikoli prostředky, v konečném důsledku společenské nesvobody.

Žijeme na horizontu nejistot! Apelujeme na vás, abyste se se nevzdávali obhajoby idejí svobody a pravdy. Svoboda se musí dennodenně tvořit, aby byla skutečná. Svoboda je schopnost a vůle něco udělat nebo neudělat podle vlastní volby. Spoléháme na vaši osobní statečnost, morální integritu a vědomí politické odpovědnosti. Vaše chování v krajské politice totiž předznamenává to, co může nastat po parlamentních volbách v příštím roce. Nevyužité možnosti hodnotné volby se ztrácejí a otevírají možnosti pro podnikavé uzurpátory, totalitní režim a autoritativní technokracii. Dejte nám naději, že volbou demokratických stran v parlamentních volbách skutečně posílíme hlas svobody a demokracie v reálné politice. Dejte nám naději, že konzervativní hodnoty, na nichž budujete svůj politický program, nejsou lacinými předvolebními cetkami, ale pevnými pilíři, o něž se lze kdykoli opřít a na ně se v kterékoli době a situaci spolehnout.

Přejeme vám, abyste obstáli ve zkouškách dnešní doby, abyste nebyli lokálními politikáři, ale odpovědnými krajskými politiky. Bedlivě vás a vaši volbu sledujeme! Doufáme v brzké vytvoření demokratické krajské koalice bez hnutí ANO.

Za občanskou síť pro)(hnutí:

Antonín Kolář
Elva Frouz
Jan Valdman
Jana Petrová