Kam sahají stíny Ruska

Vážení přátelé,

nejen ruská agrese na Ukrajině a výročí konce druhé světové války nás vedou k zamyšlení, kam až sahají spáry ruského medvěda a co všechno Sovětský svaz a Ruská fedarace v naší společnosti způsobili (a zavinili).

Zveme vás na další akci pro)(hnutí, která bude mít opět formu procházky městem a časem. Sejdeme se u sochy TGM a s několika zastaveními dojdeme na náměstí Republiky.

Zastavení:

  • Miroslav Eisenhammer: Československo a Rusko 1917-1938
  • Ondřej Maglič: Rusko a ČSSR 1945-1965
  • Karel Řeháček: 1968
  • Elva Frouz: současnost 2022